Plaats 16 - Sanjay Kumar

Plaats 16 - Sanjay Kumar

Plaats 16 - Sanjay Kumar

KLEINE ZELFSTANDIGEN EN KMO'S KANSEN GEVEN

Verschillende culturen moeten goed samenwerken.

Deelgemeenten zijn gelijkwaardig aan elkaar en aan het centrum van de stad. Hasselt wordt ook gemaakt door en voor de deelgemeenten.

Ik wil een zorgeloze toekomst voor al onze kinderen, ongeacht hun huidskleur of afkomst.

Grote ondernemingen zijn belangrijk, maar ook de KMO’s en de zelfstandigen verdienen veel aandacht. Ik zal hen voldoende kansen geven.

 

OVER SANJAY

Het beste recept voor Kermt en Hasselt

- Sanjay Kumar

- °1976

- Kok

- Kermt

- Gehuwd, één dochter

- Hobby: fitness

- [email protected]

- facebook.com/alittlespicecatering

Plaats 16 - Sanjay Kumar

Mijn droom is dat alle verschillende culturen goed zouden samenwerken. Dat gaat gemakkelijk als ze elkaar leren kennen. Verder ijver ik voor een goede toekomst voor al onze kinderen. De Kermtse dorpsraad is goed bezig. Kermt dreigde dood te gaan, maar nu is er weer nieuw leven. Als je je verenigt moeten deelgemeenten dus niet onderdoen voor elkaar of voor het centrum van de stad. Ik strijd ook voor de kleine zelfstandigen en KMO’s: ook zij dragen bij aan de economie en verschaffen werk. Zij moeten voldoende kansen krijgen.

KLEINE ZELFSTANDIGEN EN KMO'S KANSEN GEVEN

Verschillende culturen moeten goed samenwerken.

Deelgemeenten zijn gelijkwaardig aan elkaar en aan het centrum van de stad. Hasselt wordt ook gemaakt door en voor de deelgemeenten.

Ik wil een zorgeloze toekomst voor al onze kinderen, ongeacht hun huidskleur of afkomst.

Grote ondernemingen zijn belangrijk, maar ook de KMO’s en de zelfstandigen verdienen veel aandacht. Ik zal hen voldoende kansen geven.

 

OVER SANJAY

Het beste recept voor Kermt en Hasselt

- Sanjay Kumar

- °1976

- Kok

- Kermt

- Gehuwd, één dochter

- Hobby: fitness

- [email protected]

- facebook.com/alittlespicecatering