Joost Venken vertegenwoordigt Stad Hasselt en 1.700 andere Europese steden en gemeenten op VN-klimaattop in Parijs

30 November 2015

Joost Venken vertegenwoordigt Stad Hasselt en 1.700 andere Europese steden en gemeenten op VN-klimaattop in Parijs

Hasselts schepen voor Duurzaamheid Joost VENKEN wordt door de Climate Alliance afgevaardigd om naar de klimaattop in Parijs te gaan. Hij zal er niet deelnemen aan de eigenlijke onderhandelingen, maar vertegenwoordigt er wel de lokale overheden. Venken beschouwt het als een eer dat hij als schepen van Hasselt - al bij al een kleine stad in Europa - dat werk mag doen voor een organisatie die meer dan 1.700 Europese steden en gemeenten vertegenwoordigt. Samen met nog een vertegenwoordiger van de Climate Alliance neemt hij de eerste week voor zijn rekening. Daarna nemen twee anderen het van hen over. Joost Venken zal in Parijs verblijven van dinsdag 1 t.e.m. zondag 6 december. Aan de VN-klimaattop, ook gekend als 'COP21',  nemen meer dan 140 landen deel.

BURGEMEESTERSCONVENANT & MAYORS ADAPT

De Climate Alliance is een overkoepelend Europees orgaan dat strijdt tegen de klimaatverandering. Het is ook betrokken bij het Burgemeestersconvenant en bij Mayors Adapt. Deze twee organisaties zijn opgericht door de Europese Commissie en worden voor rekening van die Commissie uitgevoerd en begeleid door derden. De Climate Alliance is een daarvan. Het Burgemeestersconvenant gaat over de vermindering van CO2 (minstens 20% tegen 2020). Mayors Adapt gaat over hoe lokale overheden zich moeten en kunnen aanpassen aan de klimaatverandering. Stad Hasselt was telkens een van de eerste intekenaars

INTERNATIONAAL AKKOORD UITVOEREN OP LOKAAL NIVEAU.

Joost Venken: "Natuurlijk ondersteunen wij vanuit de Climate Alliance - in de hoop dat dat er komt - een uitstekend klimaatakkoord. Maar dat kan hoe dan ook niet worden uitgevoerd zonder de steun van de lokale overheden. Via het Hasselts Energiebedrijf (HEB) investeerde onze stad de afgelopen jaren in de renovatie van eigen gebouwen. Het HEB zal dat blijven doen. Dat leidt steeds weer tot goede resultaten in de vermindering van CO2-uitstoot en in een fikse energiebesparing. Ook sensibiliseren we de Hasselaren om bv. energiebesparende maatregelen door te voeren in hun woning. Het nieuwe stadhuis zal een toonbeeld van duurzaamheid zijn."

LOBBYIST VOOR HET KLIMAAT

Venkens bezoek aan COP21 gebeurt niet vanuit de coulissen om iets te ritselen, maar toch beseft hij dat hij een soort van lobbyist zal zijn voor het klimaat. Climate Alliance organiseert een aantal lezingen - Venken zelf zal spreken tijdens het side event over stedelijke klimaatadaptatie ("Partnering with non-state actors for climate change adaptation: which potential in different world regions?") - en hij zal er tal van contacten kunnen leggen in de zgn. 'conference zone'. Ook met onderhandelaars. Hij zal ook namens Hasselt deelnemen aan de Climate Summit for Local Leaders. Op een exhibitie van Climate Alliance zal overigens ook de actie 'Met uitsterven bedreigd' aan bod komen. Via die gelijknamige website kunnen mensen hun stem laten horen om een goed klimaatakkoord te eisen.  De Hasseltse schepen van Duurzaamheid houdt tijdens zijn verblijf een blog bij. Fragmenten daarvan zullen te lezen zijn op de Facebookpagina die vanaf de start van de VN-klimaattop wordt gelinkt aan 'Met uitsterven bedreigd'.