Hasselt een van zes Vlaamse pilootgemeenten voor Europese succesformule voor gemeentelijk klimaatbeleid

04 Oktober 2018

Hasselt een van zes Vlaamse pilootgemeenten voor Europese succesformule voor gemeentelijk klimaatbeleid

Bond Beter Leefmilieu lanceert in Vlaanderen een Europese succesformule voor het voeren van een effectief gemeentelijk klimaatbeleid. Zes gemeenten (Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem) stapten als eerste in het begeleidingstraject. Zij hopen op het eind van de rit - binnen vier jaar - het certificaat van de European Energy Award (EEA) te verkrijgen. Het EEA-programma bestaat al meer dan 25 jaar en kent meer dan 1.500 gecertificeerde steden en gemeenten over heel Europa. In de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen bespaarden de deelnemende lokale besturen tot 40% méér CO2 dan de andere gemeenten en de stijging in nieuwe hernieuwbare energie is er dubbel zo groot.

VEEL GEMEENTELIJKE BEVOEGDHEDEN INZAKE KLIMAAT

Vandaag zijn er in Vlaanderen weinig of geen lokale besturen die op koers zitten om de klimaatdoelstelling, een reductie van 20% van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente, te halen. Dat terwijl de gemeenten veel bevoegdheden hebben met een grote impact op duurzaamheid en klimaat. Denk maar aan ruimtelijke planning, mobiliteit, afvalverwerking en energie. Bijna alle gemeenten beschikken nu ook over een klimaatplan. Toch is het voor lokale besturen moeilijk om de plannen ook echt in daadkrachtige acties te vertalen. Bond Beter Leefmilieu start daarom met een intensieve begeleiding van zes Vlaamse gemeenten.

DOMEINOVERSCHRIJDEND TEAM

Kris Verduyckt, eerste schepen in Lommel vertelt: “Klimaatbeleid is al lang geen zaak meer van een milieudienst of een duurzaamheidsambtenaar alleen. Vandaar dat een domeinoverschrijdend team werk maakt van de klimaatproblematiek.”

Bond Beter Leefmilieu bepaalt samen met het team waar de gemeente vandaag staat, wat ze nog beter kan doen en hoe ze maximaal gebruik kan maken van de lokale bevoegdheden om een zo ambitieus mogelijk klimaatbeschermings- en energieplan op te stellen en uit te voeren. Ieder jaar maakt het team een stand van zaken op. Van zodra gemeenten een score behalen van 50% na analyse door een erkende auditor ontvangen ze het certificaat: de European Energy Award.

NIEUWE STANDAARD IN LOKAAL KLIMAATBELEID

In Vlaanderen starten zes gemeenten met het EEA-programma: Asse, Hasselt, Lanaken, Leuven, Lommel en Zaventem. “Deze zes gemeenten steken hun nek uit en willen de komende vier jaar de nieuwe standaard zetten in lokaal klimaatbeleid in Vlaanderen. Met de EEA kunnen ze hun ambities ook realiseren op het terrein. Het is de bedoeling dat in de komende jaren ook andere gemeenten kunnen instappen,” zegt Benjamin Clarysse van Bond Beter Leefmilieu.

GEDRAGEN EN KWALITEITSVOL KLIMAATPLAN

“We willen via de EEA in Hasselt een gedragen en kwaliteitsvol klimaatplan opstellen en uitvoeren. De EEA is een kwaliteitscertificaat dat ons de zekerheid geeft van een alomvattend en ambitieus klimaatplan,” besluit Joost Venken, schepen van Milieu, Duurzaamheid en Energie.

De lancering van EEA in Vlaanderen kadert in een Europees project dat gefinancierd wordt door het Horizon 2020 programma.