Hasselt brengt drukkerijen, aankopers en duurzaamheidsspecialisten samen rond duurzaam drukwerk

28 April 2016

Stad Hasselt organiseert een lerend netwerk rond duurzaam drukwerk. Een en ander valt onder het duurzaam aankoopbeleid van overheden. "Drukwerk speelt daarin een belangrijke rol", zegt Hasselts schepen van Duurzaamheid Joost Venken. "Steden als Hasselt hebben veel drukwerk: dat gaat van affiches over brochures tot flyers en van gewone briefwisseling tot het stedelijke informatieblad. Duurzaamheid beperkt zich dus inderdaad niet tot bv. gebouwen of mobiliteit, het is verweven in alles wat er reilt en zeilt binnen het stedelijk gebeuren."

DUURZAAMHEIDSTOETS

Stad Hasselt overlegt met sectorspelers zoals drukkerijen, ervaringsdeskundigen en geïnteresseerde lokale besturen uit de regio aan welke criteria duurzaam drukwerk in de toekomst zou moeten en kunnen voldoen. De open dialoogsessie start met een korte kennismaking en een inleiding vanuit de stad, in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu. Daarna bespreken de deelnemers enkele concrete criteria. Het gaat dan onder meer over de keuze van het papier, de inkt, enz. "De bedoeling is om uiteindelijk te komen tot een document met criteria waarmee kan worden nagegaan of het drukwerk de duurzaamheidstoets kan doorstaan én dat bovendien haalbaar is voor de drukkers. Zo wordt de markt ook beetje bij beetje richting duurzaamheid gedreven", zegt Venken. "In de nabije toekomst zouden we zo ook  hetzelfde kunnen doen voor, pakweg, verven, hout of kantoormateriaal."