Frank Keunen

Gemeenteraadslid

VADER VAN DE FIETSSTRATEN IN HASSELT

Als geboren en getogen Hasselaar, voel ik mij zeer nauw verbonden bij wat leeft in de stad en bij haar inwoners. Samen met mijn groene collega’s ijver ik voor een leefbare stad, een duurzaam klimaat, meer groen en een goede invulling van de publieke ruimte. Ook sociale huisvesting ligt me nauw aan het hart. In onze stad moet je tot rust kunnen komen en je moet er gezonde lucht kunnen inademen. Het centrum van de stad is er dan ook in de eerste plaats voor fietsers en voetgangers.

Ik draai al jaren mee bij Groen Hasselt en woon nog langer in de Heilig Hartwijk. Ik ga voor een samenleving die duurzaam is en groen. In 2007 vertaalde zich dat in een zitje in de gemeenteraad en in 2012 leidde dat tot een mandaat als provincieraadslid. Sinds oktober 2016, na enkele wissels in de gemeenteraad, vertegenwoordig ik ook daar weer de groene kleuren.

Tijdens mijn actieve politieke loopbaan heb ik steeds geprobeerd datgene te doen wat een raadslid hoort te doen: een (groene) waakhond zijn in de talloze dossiers die door de jaren heen de revue zijn gepasseerd. Daarin benadrukte ik steeds de groene accenten en de duurzaamheid. Ik ben er toch wel fier op dat ik - vanuit Groen Hasselt – het voorstel lanceerde om fietsstraten te introduceren in onze stad. Iedereen weet dat politiek soms traag gaat, maar iedereen weet inmiddels ook dat deze fietsstraten er wel degelijk zijn.

De standplaats van mijn job is recent veranderd en daarom heb ik besloten om vanaf 2019 de actieve politiek vaarwel te zeggen. Groen Hasselt zal achter de schermen evenwel steeds op me kunnen blijven rekenen.

OVER FRANK

- °1960

- Bankbediende

- Hobby's: elektrische gitaar, sport, zythologie (oftewel de studie van het bier)

- Heilig Hart-wijk

- Papa van drie kinderen