09 feb 2019

Biodiversiteit neemt toe in Kapermolenpark

De herinrichting van het Kapermolenpark, waarbij we de natuurwaarde en biodiversiteit van deze groene long fors verhogen, zijn deze week van start gegaan.

Een moment waar de Hasselaren al even naar uitkeken. Voor velen is het hun groene plekje nabij het stadscentrum: om te joggen, de hond uit te laten, de kinderen te laten ravotten, te skaten… Op verschillende manieren hebben we daarom input verzameld voor de heraanleg van het park. Je kan immers geen nieuw park aanleggen voor een bezoeker, zonder die bezoeker zelf actief te betrekken.

Speerpunt vormde een digitaal participatieplatform. Een groot succes: met op korte tijd 1.600 unieke bezoekers, 370 geregistreerde gebruikers, 105 ideeën, 192 commentaren en 1.524 stemmen bleek dit een aanpak die de Hasselaar wel kon smaken. Naast ons platform organiseerden we ook enkele offline acties zoals een masterclass waarbij zo’n 50 stakeholders nadachten over de toekomst van het park. Alle verzamelde input verwerkte het Tongerse tuin- en landschapsarchitectenbureau Burolandschap tot een visieschets.

Na de werken moet het park een nog grotere aantrekkingskracht uitoefenen op mensen, fauna en flora. Deze plannen en het voorafgaande participatietraject deden ons dan ook niet voor niets verschillende prijzen winnen, waaronder de prijs ‘Natuur in je buurt’.

De uitbreiding en herinrichting van de vijverzone -waarbij we de Demer met haar bijhorende natuurwaarde integreren in het park- was met stip de vaakstgehoorde suggestie die naar voren kwam tijdens het participatietraject. Alle suggesties voor het Kapermolenpark waren tijdens het inspraaktraject welkom. Bij de opmaak van het ontwerp zijn ze allemaal bekeken op vlak van haalbaarheid en maximaal verwerkt. Bij de opmaak van elk ontwerp zijn er uiteraard altijd randvoorwaarden: technische haalbaarheid, budget, eigendomssituaties, …

Het klopt dat er nu inderdaad enkele bomen rondom de vijver moeten verdwijnen om de herinrichting van de vijverzone mogelijk te maken. Omdat het behoud niet mogelijk bleek, hebben we daarna onderzocht of we de bomen konden verplaatsen. Dat gaf geen garantie op het behoud van een gezonde boom waardoor we van deze optie moesten afzien. Uiteraard zullen we de enkele bomen die nu verdwijnen elders in het park minstens evenwaardig compenseren. Tijdens deze eerste fase dienen er ook, zoals reeds aangekondigd, voor de veiligheid van de bezoekers enkele abelen rondom het evenementenplein gekapt te worden. Deze bomen zijn instabiel en te breukgevoelig. Bij stormweer liepen ze dan ook steeds schade op.

Het vernieuwde Kapermolen zal een geweldige meerwaarde betekenen voor de Hasseltse natuur. Alle Hasselaren zijn welkom om het vernieuwde park deze zomer te (her)ontdekken.

Reacties

Vennligst sjekk din e-post og klikk på lenken for å bekrefte din nye e-postadresse.